Импресарска фирма РЕВЮ

Ани и Димитър Китенови

Пловдив

Тел.: (032) 25 83 51

GSM: (088) 742 42 40

e-mail: revu_kitenov@abv.bg

e-mail: info@review2000.com

ВАШАТА ИДЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА ВИНАГИ!

Импресарска фирма РЕВЮ ::: гр. Пловдив ::: (032) 25 83 51 ::: (088) 742 42 40 ::: e-mail: revu_kitenov@abv.bg